Göran Wohlin

När jag var liten brukade jag spela skivor på mina föräldrars grammofon. Jag älskade mest en gammal stenkaka, där några killar bröt på amerikanska och spelade steelguitar. På den tiden kunde man anpassa grammofonen till gamla 78 varvare (stenkakor). Några år senare satt jag hemma hos en äldre kamrat och lyssnade på hans bandspelare. Han spelade Hank Williams, Jonny Cash,  Hank Snow,  Buck Owens, m.fl. Det påminde om den där skivan jag gillade som liten. Jag förstod att jag gillar country musik, inte släpig och sentimental, utan musik med känsla och själ i (det finns bra country och bluegrass,  och det finns hästjazz).

Vid den tiden lyssnade jag till Beatles, Stones,  senare Jimmy Hendrix, Led Zeppelin Pink Floyd,  m.fl.  Countrymusiken fick jag smyga med och spela när jag var för mig själv. I dag lyssnar jag på nästan all musik, men en av kamrarna i hjärtat är fortfarande reserverad för country och bluegrass.

Tillbaka